Accelerating Science: How to cure the incurable with cell and gene therapy

858 Professional IC Sample Processor by Metrohm AG

Manufacturer Metrohm AG
4.5
/
5.0
  |  12 reviews
Automating ion chromatography will save you costs while improving traceability and reproducibility of results. Metrohm offers the 858 Professional IC Sample Processor is the high-end version. It allows you to run simple as well as complex sample series combined with inline sample preparation techniques prior to injection. A large variety of sample racks is available. Even the most unconvential sample container can be used. The 858 Professional IC Sample Processor is fully controlled by MagIC Net... Read more


858 Professional IC Sample Processor by Metrohm AG product image
858 Professional IC Sample Processor
Request Pricing

Receive your quote directly from the manufacturer.
Average Rating: 4.5
12 Scientists have reviewed this product

5 out of 5
Ease of use
5 out of 5
After sales service
4 out of 5
Value for money


 • Status:

  Reviewer
 • Member since: 2022

 • Organization: Alembic pharmaceutical ltd • Ease of use
  5 out of 5
  After sales service
  5 out of 5
  Value for money
  5 out of 5
Share this Review on LinkedinShare this Review on TwitterShare this Review on Facebook
Great result
Rating: 5.0

 • Application Area: Ion samples

"IC instrument is great and user friendly, such a fantastic "

Review date: 15 Dec 2022 | 858 Professional IC Sample Processor
 • Status:

  Reviewer

 • Member since: 2022

 • Organization: Plymouth Energy, LLC • Ease of use
  5 out of 5
  After sales service
  5 out of 5
  Value for money
  5 out of 5
Share this ReviewShare this Review on TwitterShare this Review
easy to use, easy to maintain
Rating: 5.0

 • Application Area:analyze anions in fluids, specifically chloride and sulfate ions in ethanol, for certification and m

"Very easy to use. Program (MagICnet) is very intuitive. Maintenance is easy to perform, including some that we do regularly have done by Metrohm (such as changing pump heads. I've had to do that, and it was easy). Anytime I have had to a problem it's been pretty easy to isolate where my problem was, and then if I could do the fix myself, it was usually an easy fix or replacement. The instruction booklet is well written. It also includes problem-solving. It has techniques for problem solving, such as isolation, and most likely issues (for instance, the common causes of high pressure)."

Review date: 09 Dec 2022 | 858 Professional IC Sample Processor
 • Status:

  Reviewer

 • Member since: 2020

 • Organization: agilent • Ease of use
  5 out of 5
  After sales service
  5 out of 5
  Value for money
  5 out of 5
Share this ReviewShare this Review on TwitterShare this Review
Accurate Results
Rating: 5.0

 • Application Area:Nitrate application

"This sampler provides accurate results which relate to Nitrate content for the Applcation and there is no cross interference"

Review date: 09 Dec 2022 | 858 Professional IC Sample Processor
 • Status:

  Reviewer

 • Member since: 2021

 • Organization: Kiểm nghiệm viên- Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 • Ease of use
  4 out of 5
  After sales service
  4 out of 5
  Value for money
  4 out of 5
Share this ReviewShare this Review on TwitterShare this Review
Wonderful Tuyệt vời
Rating: 4.0

 • Application Area:Analysis of anions and cations in water; Polyphosphates in food; Organic acids in water

"My name is Vo Kim Uyen, working at the Quality Center for Agro-Forestry-Fisheries Region 2, in Da Nang City, Vietnam, my center was established in 1998. By the end of 2012 we have invested in a complete ion chromatography system, probes, pump system, channels, autosampler and associated accessories in a large package. The Metrohm instrument is known to be the leader in the analysis of anions and cations in water; polyphosphates; organic acids. Under the guidance of engineers of Metrohm Vietnam (Hoa Y), we have gradually mastered the equipment and implemented methods to analyze water and food samples, so far we have mastered the process. device. With the investment in equipment and the guidance of Metrohm engineers, the ion chromatograph 858 combined with the 850 Autosampler, the inductor worked well, we deployed it to analyze the sample, this gives a significant portion of the revenue for our side. For me the ion chromatograph 858 works reliably, has high accuracy, repeatability, sensitivity that meets water and food standards. Along with the 858 Metrohm device, we have participated in domestic and foreign skill assessment programs such as Fapas, AOV, LGC... and everything is quite good, when the results have z-core allowable, this is also partly proves the accuracy of a modern device. With reminders for replacement of consumables as well as replacement of components such as peristaltic pumps, filters make it easy for us to control hazards that affect analysis results. Although the cost of the materials is quite expensive, it is understandable that this is an ion chromatograph and from a reputable company, the device has high accuracy; The trade-off for that is a stable and accurate result. In the process of using, sometimes there are some problems, but we can easily look it up through the documents on the web, you guys are great to provide users with maintenance instruction videos, sometimes also there were some difficulties but under the guidance of Metrohm engineers we fixed the problem, which is important in the competition for time between laboratories. What I want to say to you is thank you very much. Metrohm has provided an excellent ion chromatography device with a dedicated team of Metrohm Vietnam engineers to help customers solve problems from theory to practical technology, greatly contributing to the development of China. our mind. Thanks very much. Tôi là Võ Kim Uyên, làm việc tại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2, tại Tp Đà Nẵng, Việt Nam, trung tâm tôi được thành lập năm 1998. Đến cuối năm 2012 chúng tôi có đầu tư một hệ thống sắc ký ion hoàn chỉnh, đầu dò, hệ thống pump, các kênh, autosampler và các phụ kiện đi kèm của một gói lớn. Thiết bị Metrohm được biết đến là dẫn đầu của phân tích các anion, cation trong nước; polyphosphate; acid hữu cơ. Dưới sự hướng dẫn bởi các kỹ sư của Metrohm Việt Nam ( Hoa Ý) chúng tôi đã từng bước làm chủ thiết bị và đã triển khai các phương pháp vào phân tích các mẫu nước, thực phẩm, đến hiện nay chúng tôi đã làm chủ thiết bị. Với sự đầu tư thiết bị và hướng dẫn của các kỹ sư Metrohm thì thiết bị sắc ký ion 858 kết hợp với 850 Autosampler, đầu do điện dẫn đã hoạt động tốt, chúng tôi đã triển khai để phân tích mẫu, điều này mang lại một phần doanh thu đáng kể cho phía chúng tôi. Đối với tôi thiết bị sắc ký ion 858 hoạt động một các bền bỉ, có độ chính xác cao, lặp lại, độ nhạy đảm bảo các quy chuẩn về nước cũng như thực phẩm. Cùng với thiết bị 858 Metrohm chúng tôi đã tham gia các chương trình đánh giá tay nghề trong và ngoài nước như Fapas, AOV, LGC... và mọi chuyện khá ổn, khi các kết quả có z-core cho phép, điều này cũng một phần chứng minh tính chính xác của một thiết bị hiện đại. Với các chức năng nhắc nhỡ thay thế các vật tư cũng như thay thế các linh kiên như bơm nhu động, màng lọc giúp chúng tôi dễ dàng kiểm soát các mối nguy ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Tuy giá của các vật tư khá đắt nhưng cũng dễ hiểu về điều đó khi mà đây là thiết bị sắc ký ion và từ một hãng danh tiếng, thiết bị có độ chính xác cao; đánh đổi điều đó là một kết quả ổn định và chính xác. Trong quá trình sử dụng thì đôi lúc cũng một số vấn đề, tuy nhiên chúng tôi dễ dàng tra cứu thông qua các tài liệu trên web, các bạn thật tuyệt khi cung cấp cho người dùng những video hướng dẫn bảo trì, đôi lúc cũng có một vài khó khăn nhưng dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư Metrohm chúng tôi đã khắc phục vấn đề, điều đó có ý nghĩa quan trọng trong cạnh tranh về thời gian giữa các phòng kiểm nghiệm. Điều tôi muốn gởi đến các bạn là cảm ơn rất nhiều. Metrohm đã cung cấp một thiết bị sắc ký ion tuyệt vời với đội ngũ kỹ sư Metrohm Việt Nam tận tình giúp cho khách hàng giải quyết các vấn đề từ lý thuyết đến công nghệ thực tiễn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Trung tâm chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều."

Review date: 09 Dec 2022 | 858 Professional IC Sample Processor
 • Status:

  Reviewer

 • Member since: 2022

 • Organization: Veolia • Ease of use
  5 out of 5
  After sales service
  4 out of 5
  Value for money
  3 out of 5
Share this ReviewShare this Review on TwitterShare this Review
Great machine
Rating: 4.0

 • Application Area:Analyze ions in Drinking Water

"Reliable reproduceable results"

Review date: 07 Dec 2022 | 858 Professional IC Sample Processor
 • Status:

  Reviewer

 • Member since: 2022

 • Organization: AGL Technical Consultants • Ease of use
  4 out of 5
  After sales service
  3 out of 5
  Value for money
  4 out of 5
Share this ReviewShare this Review on TwitterShare this Review
Gives accurate results and has very low detection limits
Rating: 3.7

 • Application Area:Analyze anions and cations in boiler feed water

"It is user-friendly and able to obtain repeatable results at very low concentrations ie in ppb level. Clear separation and no interference due to other contaminants present"

Review date: 10 Nov 2022 | 858 Professional IC Sample Processor
 • Status:

  Reviewer

 • Member since: 2021

 • Organization: Kraton Formosa Polymers Corporation • Ease of use
  3 out of 5
  After sales service
  5 out of 5
  Value for money
  5 out of 5
Share this ReviewShare this Review on TwitterShare this Review
Helpful
Rating: 4.3

 • Application Area:Polymers

"Local vendor can give great support to do troubleshooting by myself"

Review date: 08 Dec 2021 | 858 Professional IC Sample Processor
 • Status:

  Reviewer

 • Member since: 2021

 • Organization: 台灣瑞環股份有限公司 • Ease of use
  5 out of 5
  After sales service
  5 out of 5
  Value for money
  5 out of 5
Share this ReviewShare this Review on TwitterShare this Review
Good performance, good linearity
Rating: 5.0

 • Application Area:Organic solvent anion concentration

"Simple operation, easy to understand software"

Review date: 08 Dec 2021 | 858 Professional IC Sample Processor
 • Status:

  Reviewer

 • Member since: 2020

 • Organization: Landesamt für Geologie und Bergbau • Ease of use
  4 out of 5
  After sales service
  5 out of 5
  Value for money
  5 out of 5
Share this ReviewShare this Review on TwitterShare this Review
Great results, competent service, long using time.
Rating: 4.7

 • Application Area:Hydrology

"We achieve reproducible results every time with the IC Compact Processor. For the software you need a little more time to manage it, but the service is always available and gives you answer."

Review date: 04 Dec 2020 | 858 Professional IC Sample Processor
 • Status:

  Reviewer

 • Member since: 2020

 • Organization: Morton Salt • Ease of use
  5 out of 5
  After sales service
  5 out of 5
  Value for money
  4 out of 5
Share this ReviewShare this Review on TwitterShare this Review
It provides complete automation.
Rating: 4.7

 • Application Area:Analyze ions in brine samples

"Used with the Metrohm IC, the 858 Professional IC Sample Processor provides complete automation including inline dilution, which reduces manual steps to a minimum providing more reproducible and accurate results. Systems are highly flexible with their software. Sample volumes ranging from one microliter to half a liter can be handled without any problem."

Review date: 25 Feb 2020 | 858 Professional IC Sample Processor


 • Status:

  Reviewer

 • Member since: 2013

 • Organization: EPCOR Water Canada • Ease of use
  5 out of 5
  After sales service
  5 out of 5
  Value for money
  4 out of 5
Share this ReviewShare this Review on TwitterShare this Review
Rating: 4.7

 • Application Area:Volatile Fatty Acids, Anions

"Good and reliable IC. I have had the first IC for 7 years and still like it. I will purchase a dual column unit in the near future."

Review date: 16 May 2013 | 858 Professional IC Sample Processor
 • Status:

  Reviewer

 • Member since: 2013

 • Organization: Bethel College • Ease of use
  4 out of 5
  After sales service
  3 out of 5
  Value for money
  4 out of 5
Share this ReviewShare this Review on TwitterShare this Review
Rating: 3.7

 • Application Area:Chemistry

"We used this product to analyze anions and it worked great for analysis. We had a couple of senior research projects use this product. However, when we switched this machine to analyze for cations, the machine would not run the samples. We are currently trying to contact customer service to fix this issue. They are quick to respond, but we have not had any successful results."

Review date: 16 May 2013 | 858 Professional IC Sample Processor
Automating ion chromatography will save you costs while improving traceability and reproducibility of results. Metrohm offers the 858 Professional IC Sample Processor is the high-end version. It allows you to run simple as well as complex sample series combined with inline sample preparation techniques prior to injection. A large variety of sample racks is available. Even the most unconvential sample container can be used. The 858 Professional IC Sample Processor is fully controlled by MagIC Net™ 1.1.

Product Overview

858 Professional IC Sample Processor by Metrohm AG product image

858 Professional IC Sample Processor

Manufacturer Metrohm AG

4.5 / 5.0 | 12 reviews